• Imate pitanje? Kontaktirajte nas:

Radnim danima: 09h-16h

BIS-ERP

Početna BIS-ERP

BIS-ERP

kompletan poslovni softver za rad preko Interneta

Blue-Separator-Line-Image

Program je napravljen po najvišim standardima, tako da obezbeđuje najviši nivo integracije podataka. BIS-ERP se zasniva na zajedničkoj bazi podataka kojoj se može pristupiti sa bilo koje tačke na svetu, sa bilo kog uredjaja koji ima Internet komunikaciju.

FUNKCIJE

Savremeni sigurnosni protokoli (https) obezbedjuju sigurnost i tajnost podataka. Naše rešenje poslovnog softvera pokriva sledeće funkcije:

 • Osnovni registri (osnovni matični podaci: robe, komitenti, radnici, org. jedinice  i sl.)
 • Finansije/računovodstvo  ( sa fin. operativom, veza sa e-banking u oba smera i za sve banke, bilansi…)
 • Obračuni PDV  
 • Veleprodaja (od porudžbina do faktura, robno-mat.  knjigovodstvo, interni prenosi itd.)
 • Priozvodnja ( normativi, radni nalozi i praćenje utroška materijala)
 • Maloprodaja ( s podrškom za fiskalne kase i printere)
 • Obračun zarada ( plate, autorski ugovori, ugovori o delu, prevoz, privremeni – povremeni poslovi, itd, sa svim pratećim obrascima)
 • Kadrovsko  (HR – upravljanje ljudskim resursima )
 • Osnovna sredstva (inventar, popis, amortizacija, kartice OS )
 • Ostali pregledi (Analiza–statistika)
 • Dokument Centar (svaki uneti podatak se moze zapamtiti u originalnom obliku (doc, xls, pdf, ods, jpg i ostalim koji se danas koriste…)
 • Alati ( učitavanje kurseva sa sajta NBS, kamatnih stopa i sl.)
 • Analiza i statistika

PREDNOSTI

BIS-ERP pomaže kompanijama da:

 • poboljšaju poslovanje i unaprede procese
 • lako upravljaju poslovnim sistemom
 • poboljšaju povezanost sa kupcima i dobavljačima
 • smanje troškove poslovanja
 • ostvare bolju komunikaciju i kontrolu objekata/službi na različitim lokacijama
 • iskoriste konkurentske prednosti na osnovu pouzdanih informacija u procesu odlučivanja

Besplatno 30 dana ili Demo

Jednostavnom izradom poslovnih izveštaja omogućen je potpun pregled i kontrola poslovanja (analiza najboljih dobavljače/kupaca, prometa roba i usluga, grupa roba, mesečna i periodična analiza prihoda i troškova po raznim kriterijumima.

Računovodstvo se, osim svih zakonom i praksom propisanih aktivnosti, podržava i automatskim kontiranjem svih poslovnih aktivnosti, od obračuna plata, e-bankinga tj. uvozom izvoda/izvozom virmana, ulaznih–izlaznih faktura, internih prenosa, do obračuna amortizacije osnovnih sredstava, što dovodi do ubrzanja poslovanja.

 

Jednim unosom podataka, obezbeđuje se i pristup svim poslovnim informacijama s bilo koje lokacije (u skladu s privilegijama korisnika). Komercijala – nabavka i prodaja uključeni su u sistem veoma detaljno (po referentu, po grupama roba, po količini robe, po iznosu, po ostvarenoj razlici u ceni, promet i lager roba, stanje dugovanja/potraživanja za svakog komitenta i sl).

Jednostavno obračunavanje zarada po različitim kriterijumima, vrstama isplata i drugim parametrima. Svaki zaposleni može imati „dosije“ u kome se evidentiraju sve promene koje su bitne za praćenje kadrova. Uključeno je i izdavanje svih izveštaja – M4, PPP i sl, a podržavamo slanje OD i OPJ obrazaca Internetom (čim njihov prijem omogući poreska uprava).

 

Ceo koncept se zasniva na tome da se uproste i ubrzaju operativne aktivnosti, a da se tako olakša praćenje prihoda i troškova po najrazličitijim kategorijama i time maksimalno omogući i ubrza proces donošenja poslovnih odluka.

 

Prenos informacija između pojedinih sektora unutar jednog preduzeća automatizovana je i potpuno isključuje bilo čije posredovanje i vešestruki unos istih podataka. Program omogućava jednostavno i brzo pravljenje velikog broja različitih izveštaja i analiza koji daju širok spektar važnih informacija iz poslovanja.

Na osnovu unetih podataka automatski se generišu nalozi za knjiženje (koje će knjgovodja odobriti ili ne), a time su uradjeni i Knjiga primljenih računa i Knjiga izdatih računa. Program daje obračun PDV u bilo kom trenutku, izdaje sve propisane obrasce za PDV, Knjige Avansa, Sumarne obrasce, itd.

 

BIS-ERP je primenljiv kod preduzeća svih veličina i delatnosti (proizvodnja, trgovina, ugostiteljstvo, turizam, hotelijerstvo, telekomunikacije, transport i logistika, računarske usluge, servis i popravke, izdavačke kuće, poslovne usluge i savetovanje). Naravno, za neke specifične Firme, potrebno je prethodno podesiti šeme kontiranja i druge parametre, kako bi u potpunosti odgovarali aktivnostima firme.

BIS-ERP pomaže u finansijsko-računovodstvenim procesima, analizi finansijskog poslovanja, pripremi poslovnih rezultata i svim pratećim aktivnostima – od obračuna zarada i kadrovske evidencije do izrade obrazaca za završni račun.

 

BIS-ERP za proizvodna preduzeća podržava opšti slučaj – normativi, praćenje utroška po radnim nalozima, automatsko kontiranje ulaza/izlaza sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda. Za detaljno planiranje i praćenje proizvodnog procesa, (radne liste, iskorišćenost mašina, brigadni planovi, ušteda energije i sl.) program se može podesiti po zahtevu korisnika.

 

BIS-ERP za firme koja se bave trgovinom, veleprodajom i maloprodajom i koje u svom sastavu imaju jedan ili više prodajnih objekata i magacina, pokriva sve delove poslovnog procesa: od nabavke do prodaje, od POS kasa (Upravljanje fiskalnim kasama – printerima) do knjigovodstva, od magacina i prodavnica do finansijske analize efekata poslovanja. Složena organizaciona struktura preduzeća, sa velikim brojem magacina i prodavnica različitih veličina i lokacija, ne utiču na programsko rešenje i komfornost u korišćenju.

 

BIS-ERP omogućava integrisano i usklađeno vođenje evidencije o PDV-u sa nalozima za knjiženje u finansijskom knjigovodstvu i automatskim obračunom, u bilo kom trenutku.

 

BIS-ERP za maloprodajne objekte obuhvata modul za unos podataka kroz POS jedinice sa kompletnom podrškom komfornom radu na kasi.

 

Definisanje politika prodaje (cenovnici,  politika prodajnih cena, i sl. ugradjeni su alati koji mogu doprineti aktivnostima komercijale – prodaje.

 

Posebni moduli:

 • B2b – dodatni modul za prodaju preko Interneta
 • Vozila – (Mehanizacija, održavanje i exploatacija)

 

www.bis-erp.com